Jan van Strien is vanuit zijn jeugd druk bezig in tuin en natuur. Dit gaf de basis voor kleuren en lijnen welke vloeiend in elkaar overgaan. Of juist een contrast vormen.  In eerste instantie toegepast als tuinarchitect later is de beeldende kunst tot ontwikkeling gekomen.

Zijn bronzen beelden ontstaan vanuit het innerlijke, een scheppingsdrang die er altijd is geweest. Zijn doorzettingsvermogen en koppig volhouden heeft zich ontwikkeld tot een eigen stijl van bronzen beelden met als hoofdthema: de mens en de sfeer waarin hij leeft en werkt. En zeker de relatie tussen deze mensen. Het zijn abstracte weergaven van mensen in hun doen en laten. De houding die deze abstracte beelden aannemen geven een bepaalde sfeer weer zodat haast het karakter en humeur van de figuur af te lezen is.

De opbouw van de bronzen hebben een groot raakvlak met zijn steen sculpturen, schilderijen en collages. De belijning en het gebruik van vierkante vlakken komen in alle disciplines terug. Naast deze lijn van abstracte mensfiguren heeft hij een serie in brons gegoten torso’s en naakten. Vaak in een groep van twee tot vijf personen.

Jan van Strien

exposeert tijdens de kunstroute bij Bruinsma Natuurlijk, locatienummer 4.

www.artijean.nl