Nicole van den Kroonenberg studeerde in 1995 af aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht, richting Multimedia. Haar grootste passie tijdens en na haar opleiding is het selecteren, combineren en bewerken van materialen tot een nieuw beeld. Zij is werkzaam als illustrator en beeldend kunstenaar. Zelf noemt ze zich een verzamelaar, collagist, animator, of ‘belevenaar’. Haar fascinatie voor materialen uit zich in de vele verzamelingen die ze bij elkaar sprokkelt.

De laatste jaren wordt haar werk fijner en kleiner. Borduren en gebruik van de naaimachine komt veelal in haar nieuwere werk voor. Altijd zal ze scherp zijn om bijzonderheden in haar dagelijkse omgeving of in haar reizen vast te leggen op de camera. Sommige bedoeld om daarna nog te bewerken met naald en draad, andere om te combineren met vondsten van een markt of uit de kringloopwinkel. Zo is in 2021 “blokje kunst” ontstaan, welke geëxposeerd worden in de Verborgen Tuin.

Nicole van den Kroonenberg

exposeert tijdens de kunstroute bij De Verborgen Tuin, locatienummer 1.

nicolevandenkroonenberg.nl