Het werk van Lidy Tijssen is vooral abstract en ze past daarbij verschillende technieken toe. Haar kennismaking met materie is haar specialisatie en grote passie geworden op het schilderdoek, getuige haar werk.

Het geeft een fysieke uitdrukking aan het schilderij wat voor haar belangrijk is. Inspiratie wordt Lidy ingegeven door de dingen om haar heen die een bepaald gevoel en emotie bij haar oproepen. Die vertaalt ze op het doek.

In haar schilderijen valt voor iedereen een andere persoonlijke betekenis te ontdekken.

Lidy Tijssen

exposeert tijdens de kunstroute bij Bloemsierkunst Christa Snoek, locatienummer 8.

lidy.tijssen@gmail.com