Sinds 2004 heeft Lonny van Rijn haar keramiekatelier, gevestigd in de voormalige stortkelder van een volledig gerenoveerde graansilo. In haar werk komen haar passie voor architectuur en mode sterk naar voren. Zij weet sterke lijnen en vormen om te buigen in sculpturaal werk en menselijke figuren.

Lonny heeft inmiddels heel wat cursisten, die met veel plezier de liefde voor de klei met haar delen. Ook geeft zij regelmatig workshops.

Lonny van Rijn

exposeert tijdens de kunstroute bij In den Ossewaerd, locatienummer 6.

si-loatelier.nl